H E L L A

PROJEKTO TIKSLAS

Išpildant bendrą HELLA biurų, esančių skirtingose pasaulio šalyse koncepciją, operatyviai įrengti biurą 90 – čiai darbuotojų. Tikslui įgyvendinti pasitelkti sąmoningo biuro projektavimo principai – sukurtos atskiros koncentruoto darbo, bendradarbiavimo, poilsio, tylos zonos, naudotos inovatyvios technologijos. Biure suprojektuoti ir įrengti individualūs akustiniai, apšvietimo ir ergonomikos sprendimai.

ESMINIAI PROJEKTO ASPEKTAI

Kokybė, atitinkanti aukščiausius vokiškus standartus, ergonomiškumas, individualumas bei darbuotojų sąmoningumo skatinimas.

PROJEKTO ĮGYVENDINIMO TERMINAS

35 darbo dienos.

INTERJERO SPRENDIMAI

Juritta STUDIO